Заваряване

FoxLaser предлага всички типове заваряване на черни и цветни метали:
 
МИГ/МАГ - елeктродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод,
ВИГ – електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод и с автоматично подаване на добавъчен материал.
ВИГ МИКРОЗАВАРЯВАНЕ с PUK-U3.

РЕДЗ - ръчно електродъгово заваряване.

ТОЧКОВО електросъпротивително заваряване.

Разполагаме с 3D заваръчни маси за асемблиране на сложни листови и тръбни конструкции. Размери на масите 3000/1500/200 мм и 2400/1200/200 мм. Използването на специални приставки и приспособления или сглобяването на няколко маси заедно, дава възможност за увеличение на размерите на сглобените конструкции.