FoxLaser - Заваряване
FoxLaser - Заваряване

Заваряване

FoxLaser предлага всички типове заваряване на черни и цветни метали:

  • 7-осна роботизирана клетка за МИГ/МАГ заваряване. Позиционер до 5 тона.
  • 2 бр 6-осни роботизирани ръце за МИГ/МАГ заваряване
  • МИГ/МАГ - елeктродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод,
  • ВИГ – електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод и с автоматично подаване на добавъчен материал.
  • ЛАЗЕРНО заваряване
  • ВИГ МИКРОЗАВАРЯВАНЕ с PUK-U3.
  • ТОЧКОВО електросъпротивително заваряване.
  • РЕДЗ - ръчно електродъгово заваряване.

Разполагаме с 3D заваръчни маси за асемблиране на сложни листови и тръбни конструкции. Техните размери са 3000/1500/200 мм и 2400/1200/200 мм. Използването на специални приставки и приспособления или сглобяването на няколко маси заедно дава възможност за увеличение на размерите на сглобените конструкции.